menuknop

Privacyverklaring

Hybrid web studio vindt privacy belangrijk en verwerkt daardoor persoonsgegevens alleen voor het doel waartoe ze verstrekt zijn en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Hybrid web studio beheert de website hybrid-ws.nl en is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in deze privacyverklaring.

Onze gegevens:
Hybrid web studio
Woudsedijk 12
2461CR Langeraar
0613729569

Verwerkte persoonsgegevens

Bij het invullen van ons contactformulier, het aanvragen van een offerte, het verstrekken van een opdracht of het doen van andere aanvragen voor onze diensten zal gevraagd worden om gegevens te verstrekken. Wij verwerken alleen onderstaande gegevens:

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar. Controleren of een bezoeker van de website jonger is dan 16 jaar is voor ons niet mogelijk. Wij raden ouders daarom aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Als je van mening bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens van minderjarigen verzameld hebben, neem dan contact op met info@hybrid-ws.nl. Wij zullen deze informatie dan verwijderen.

Met welk doel gebruiken wij de persoonsgegevens

Wanneer je deze gegevens aan ons verstrekt ga je akkoord dat wij de gegevens voor bovengenoemde doeleinden gebruiken. Ook is een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden niet niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. De volgende bewaartermijnen zijn van toepassing:

Tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden zal bovenstaande termijn gehanteerd worden.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Hybrid web studio verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het inschakelen van een copywriter, vertaalbureau of hostingpartij zijn voorbeelden waarbij dit noodzakelijk is. Vanzelfsprekend wordt dit alleen na overleg ?n in overeenstemming met de klant gedaan.

Gebruik van cookies of vergelijkbare technieken

Hybrid web studio maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Hybrid web studio gebruikt technische cookies om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt en dat eventuele voorkeursinstellingen onthouden worden.

Je bent al ge?nformeerd over het gebruik van deze cookies bij het eerste bezoek aan onze website.

Met behulp van je internetbrowser kun je instellen dat er geen cookies meer opgeslagen worden. Tevens kunnen alle reeds geplaatste cookies worden verwijderd om alle informatie die eerder is opgeslagen niet langer op je computer te bewaren.

De website van Consuwijzer kan je meer informatie bieden over cookies.

Hieronder een overzicht:

FUNCTIONEEL

Om een zo goed mogelijke gebruikerservaring aan onze websitebezoekers te kunnen bieden kunnen wij functionele cookies gebruiken. Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede technische werking van onze website.

ANALYSE

Om onze website voor je te kunnen optimaliseren worden door ons analytische cookies gebruikt. Wij verkrijgen hiermee inzicht in de informatiebehoefte en interesse van onze bezoekers. Bijvoorbeeld over het aantal bezoekers of de meest bezochte pagina?s. Wij slaan hierbij geen persoonsgegevens op. De IP-adressen worden middels Google Analytics geanonimiseerd waardoor wij niet kunnen achterhalen wat je als persoon bij ons op de website gelezen heeft.

Onze website bevat links naar andere websites. Je gaat naar een andere website door op een link te klikken. Deze website is een website buiten hybrid-ws.nl. Wanneer deze andere websites gebruik maken van cookies dan kunnen wij daarvoor geen verantwoording afleggen. Wij verwijzen je in dergelijke gevallen dan ook naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Jouw eigen gegevens beheren

Omdat het jouw persoonsgegevens zijn die wij verwerken, heb je het recht om deze in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hybrid web studio en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de bij ons bekende persoonsgegevens van jou in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar info@hybrid-ws.nl.

Wij vragen jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen zodat we zeker weten dat het verzoek door jou gedaan is. In deze kopie zul je je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart moeten maken. Ook dit is noodzakelijk ter bescherming van je privacy. Vanzelfsprekend reageren wij zo snel mogelijk, binnen vier weken, op jouw verzoek.

Tevens wil Hybrid web studio je wijzen op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveilinging van persoonsgegevens

Hybrid web studio vindt de bescherming van persoonsgegevens erg belangrijk. Daarom nemen wij passende technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two-factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Wanneer je denkt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of aanwijzingen hebt van misbruik, neem dan contact met ons op via info@hybrid-ws.


3D fotografie door Hybrid web studio3D fotografie door Hybrid web studio
Hybrid web solutions heet voortaan Hybrid web studioHybrid web solutions heet voortaan Hybrid web studio
Nieuwe <span>HTTP-standaard</span> krijgt encryptie ingebouwdNieuwe HTTP-standaard krijgt encryptie ingebouwd


Lees hier alle nieuws & blogs


Ga omhoog
Volg Hybrid web studio op FacebookVolg Hybrid web studio op TwitterVolg Hybrid web studio op LinkedInDeel deze pagina via Whatsapp

Wij kunnen u helpen!
Hybrid web studio: websitebouwer sinds 2003
Woudsedijk 12 - 2461 CR - Langeraar - The Netherlands
+31172609714 | info@hybrid-ws.nl


Wordt ook klant van Hybrid web studio: velen gingen u reeds voor. Sinds 2003 is Hybrid web studio een betrouwbare partner voor het ontwerpen van goede websites en webwinkels. Daarnaast kunt u bij ons ook terecht voor logo's, huisstijlen, drukwerk en fotografie. Onze specialisten bouwen al sinds 1994 websites en zijn zeer ervaren in het bieden van goed beheerbare systemen voor meertalige websites.
Copyright © 2019 - Hybrid web studio


Deze site is gemaakt met Hybrid cms | Lees hier onze privacyverklaring
extra pagina's